Ecologisch project Landsmeer

Opdracht: Maak een beplanting waarin de biodiversiteit optimaal is voor insecten en vogels.
Doordat de tuin grenst aan het Ilperveld is gekozen om een verbinding met dit natuurgebied te realiseren. Dit om het aanwezige insecten- en vogelbestand van dienst te zijn. Vooral o.a. wilde bijen, vlinders, libellen en vogels zijn gebaat bij een meer natuurlijke beplanting.
De samenstelling van het toegepaste plantenassortiment is een mengsel van vaste planten, grassen, heesters en bollen. Een goede balans in het mengsel en de juiste planten in hun ecologische omstandigheid zorgt voor een goede biodiversiteit waardoor er een grote aantrekkingskracht voor insecten en vogels aanwezig is.
Voor deze tuin is subsidie verleent door het Landschap Noord-Holland.